Kumpulan Artikel Pengetahuan Islam

Apa yang terkandung dalam lalat sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Hajj : 73 “Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah lalat-1sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah”

Ayat ini merupakan kemujizatan tersendiri pada waktu itu ketika Allah menantang mereka (orang orang kafir) bahwa sesembahan selain Allah tidak akan mampu menciptakan seekor lalat pun, sebab penciptaan menjadi milik prerogative Sang Pencipta yang tidak ada tandingannya.

Adapun tantangan lain, dan mukjizat besar yang terkandung dalam ayat ini dan merupakan langkah maju mendahului sains modern sebagai berikut : Read the rest of this entry »

Sahabat yang Pernah Diterapi

Saad bin Muadz terpanah dalam suatu peperangan pada pundaknya, Nabi melakukan kayy terhadapnya. kitanKemudian lukanya membengkak, sehingga beliau mengulangi kayy tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah melakukan kayy terhadap Saad bin Muadz dibagian pundaknya di daerah Misyqash. Lalu Saad ganti melakukan kayy terhadap beliau, atau mungkin dilakukan oleh salah satu sahabat beliau yang lainnya. Dalam lafal lain disebutkan : Ada seorang laki-laki Anshar yang terpanah di pundaknya di Misyqash. Lalu Nabi menyuruhnya untuk diterapi dengan kayy (hadits-hadits ini serupa dengan yang dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Jabir)

Abu Ubaidah menceritakan: seorang lelaki pernah dibawa ke hadapan Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam yang direkomendaikan untuk dilakukan terapi kayy. Beliau berkata, “Terapi dia dengan kayy atau batu panas” (dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Mas’ud). Abu Ubaidah menjelaskan, “Terapi dengan batu panas disebut raahf, yaitu batu yang dipanaskan kemudian digunakan untuk mengompres bagian tubuh yang sakit” Read the rest of this entry »

Astronaut_spacemanBarangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. (Al An’am:125)

Fakta Ilmu Pengetahuan :

Pembentukan atmosfer di langit sebelumnya belum pernah dikenal oleh para ilmuwan maupun manusia sekarang sebelum Pascal berhasil membuktikannya pada tahun 1684. Dimana dia membuktikan bahwa tekanan udara menurun dan berkurang ketika seseorang berada pada tempat sangat tinggi di atas permukaan laut. Read the rest of this entry »

Sungai dan Laut

Ilmu pengetahuan modern menemukan tempat dimana dua laut yang berbeda bertemu, dimana daerah laut1tersebut terdapat pemisah antara keduanya. Dimana pembatas ini berupa pertemuan dua laut yang memiliki karakteristik berbeda dimana setiap laut memiliki tingkat suhu, derajat keasaman dan kepadatan masing-masing tanpa tergantung dengan laut lain. Sebagai contoh air laut dari Mediterenia memiliki tingkat suhu yang hangat, lebih asin dan memiliki kepadatan yang rendah. Ketika laut Mediterenia bertemu dengan Laut Atlantik di selat Gibraltar, air yang terdapat pada laut Mediterenia bergerak beberapa ratus kilometer ke dalam laut Atlantik pada kedalaman sekitar 1000 meter yang memiliki karakteristik yang sama dengan air dari laut Mediterenia yaitu lebih hangat, lebih asin, dan kepadatan yang rendah.  Kestabilan air dari laut Mediterenia bisa dilihat pada gambar 1. Read the rest of this entry »

“Dan sungguh, telah Kami Hiasi langit yang dekat, dengan bintang-bintang dan Kami CosmicwebJadikannya (bintang-bintang itu) sebagai alat-alat pelempar setan, dan Kami Sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. ” (Al-Mulk, ayat 5)

Majalah Astronomi (20 Januari 2014) menyatakan Kekuatan black hole “Cahaya kosmik” memperjelas adanya rangkaian kosmik. Sinar kosmik adalah radiasi dari partikel bermuatan berenergi tinggi yang berasal dari luar atmosfer Bumi (Wikipedia)

Para pengamat bintang telah memperoleh gambaran untuk pertama kalinya tentang adanya rangkaian cahaya kosmik dengan mengekploitasi fakta adanya objek bercahaya yang dikenal sebagai sebuah quasar (Obyek-obyek yang bersinar terang dalam spektrum radio, tetapi  obyek-obyek tersebut tidak bisa dilihat secara nyata) . Read the rest of this entry »

detikSalahsatu tanda di antara sekian banyak tanda mengenai datangnya hari akhir adalah semakin singkatnya waktu. Meskipun sedari awal penciptaan hingga kini, waktu yang ada tetap 24 jam. Namun, waktu yang ada terasa semakin singkat. Seakan baru masuk SD kemarin, sekarang sudah bercucu, dan lain sejenisnya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA berkata, Nabi Saw. Bersabda,

“Tidak terjadi hari kiamat dan sehingga dihilangkannya ilmu, banyak gempa bumi, masa semakin berdekatan (terasa singkat), banyak terjadi fitnah, dan banyak pembunuhan,” (HR. Al-Bukhari no.1036).

Dari Sa’d bin Sa’id al-Anshari dari Anas bin Malik RA, bahwasanya ia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda,

“Tidak akan terjadi hari Kiamat sebelum sampai zaman itu menjadi saling berdekatan. Maka satu tahun seperti satu bulan, satu bulan seperti satu Jum‘at (pekan) dan satu Jum‘at seperti satu hari dan satu hari seperti satu jam dan satu jam seperti nyala api (hanya sekejap),” (HR. Ahmad bin Hambal rahimahullah dalam Musnadnya no.10956, dan At-Tirmidzi dalam al-Jami’ish shahih Sunan at-Tirmidzi no.2332 dari Anas RA dan dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih al-Jaami’ no.7422). Read the rest of this entry »

babi itu haramApakah mungkin hewan yang diharamkan punya fungsi kehidupan? Mungkinkah mereka punya tabiat penciptaan yang berlawanan? Mereka di satu sisi haram karena punya dampak negatif terhadap tubuh dan di sisi lain punya misi kehidupan yang mungkin saja belum tersentuh oleh tangan dan pikiran manusia?

Hemat penulis, sebelum terlalu jauh mengais rahasia-rahasia penciptaan mereka, pemerhati tema-tema Qur’an diajak menelusuri hikmah-hikmah syariat yang telah mengharamkan mereka untuk dijadikan sebagai bahan makanan.

Pada umumnya, Islam mengharamkan daging hewan yang berkuku tajam, seperti: singa, harimau, macan, ular, kucing, anjing, dan tikus. Tentunya, laboratorium syariat tidak mengharamkan mereka kecuali ada sebab mendasar yang melatarbelakanginya. Olehnya itu, wajar jika hal tersebut menjadi proyek ilmiah yang menunggu sentuhan-sentuhan dunia sains. Mereka seakan-akan berkata kepada para saintis: “aku haram dimakan karena aku berbahaya terhadap kelangsungan hidup kalian. Akan tetapi, apakah Anda telah menemukan hikmah-hikmah syariat yang telah menjadikan aku haram untuk kalian?“ Read the rest of this entry »

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: